Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

GLi ลงนามสัญญาจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายเคเบิลใต้ดิน จ.เชียงราย

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด หรือ GLi ได้รับความไว้วางใจจากเทศบาลนครเชียงราย และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ดูแลงานโครงการจ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าสายเคเบิลใต้ดิน (ด้านโยธา)

พิธีลงนามสัญญาการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดิน ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับผู้รับจ้างโดยบริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด และ บริษัท ศรีชลธร จำกัด เพื่อดำเนินการปรับปรุงนำสายไฟฟ้าลงใต้ดินสำหรับถนนใจกลางเมืองนครเชียงราย รวม 3 เส้นทาง ดังนี้
เส้นทางที่ 1 : ขัวพญามังราย – แยกร้านข้าวต้มเมืองทองเลี้ยวไปตามถนนประสพสุข
เส้นทางที่ 2 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากแยกประตูเชียงใหม่ – สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย
เส้นทางที่ 3 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย-โรงงานยาสูบจังหวัดเชียงราย -ถนนหนองสี่แจ่ง – แยกกำแพงเมือง

โครงการดังกล่าวฯ เป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่สวยงามของสถานที่ต่างๆ เช่น วัด โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปะ ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจเมื่อมาเยือนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมในทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว และภาคการศึกษา ตลอดจนช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

GLi จัดพิธีตั้งศาลและทำบุญบริษัทเพื่อเสริมสิริมงคลประจำปี

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด หรือ GLi ผู้นำด้านนวัตกรรมการให้บริการและพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภคระดับประเทศ โดยคุณชัยธพัชร์ เหล่าศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธีตั้งศาลพระพรหม ศาลตายาย และพิธีทำบุญบริษัทถวายปัจจัยไทยธรรม และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อเสริมสิริมงคลก้าวสู่ปีที่ 12 อย่างยั่งยืน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 ซึ่งในการจัดพิธีฯ ดังกล่าวอยู่ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่าง และป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

Categories
ข่าวประชาสัมพันธ์

GLi 12 ปี แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

ทุกวันที่ 7 มกราคมของทุกปีเป็นวันครบรอบการก่อตั้ง บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (GLi) โดยในปีนี้ถือว่าเป็นปีพิเศษของ GLi ที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 12 แห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ GLi จึงจัดกิจกรรมพิเศษมอบของที่ระลึกให้กับครอบครัว GLi  ทุกคน ซึ่งการจัดกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

นับจากวันก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน GLi เติบโตด้วยความมั่นคงและแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องด้วยหลักการบริหาร 3 ประการ คือ ความล้ำสมัย คุณภาพ และธรรมาภิบาล ทำให้ GLi เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคระดับประเทศ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งด้านวิศวกรรม ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า ภายใต้ 3 หน่วยธุรกิจหลัก ประกอบด้วย ดิจิทัล โซลูชั่น, วิศวกรรมระบบรางรถไฟ และวิศวกรรม

GLi มุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืน