รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ xx พฤษภาคม xxxx

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 นายชัยธพัชร์ เหล่าศิริรัตน์ 2,250,000 45%
2 บริษัท จีแอลไอ โฮลดิ้ง จำกัด 1,000,000 20%
3 นายxxx yyyyyyyyy 750,000 15%
4 นางxxxx zzzzzzz 500,000 10%
5 นางVvvvv zzzzzzz 500,000 10%
Sample # 1
This site is registered on wpml.org as a development site.