คณะกรรมการตรวจสอบ

Mr.Firstname Lastname

Position1
Position2
Position3

Mr.Firstname Lastname

Position1
Position2
Position3

Mr.Firstname Lastname

Position1
Position2
Position3

Report of the Audit Committee

The Audit Committee of Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited, as appointed by the Board of Directors, comprises three independent directors, namely, Mr. Vitoon Tejatussanasoontorn, as Chairman of the Audit Committee, General Chetta Thanajaro, and Dr. Annop Tanlamai, as Audit Committee Members. The Chairman of the Audit Committee and Dr. Annop Tanlamai specialize in accounting and finance, and the General Manager of Internal Audit Office serves as secretary to the Audit Committee.

The Audit Committee has performed its duties within the scope, duties and responsibilities as assigned by the Board of Directors in line with the requirements of the Stock Exchange of Thailand, together with the suggestions on various related matters.  In 2020, the Audit Committee held five meetings for discussion and sharing of opinions with the management and internal auditor, and two meetings with the auditor without the management’s presence, 
for discussion on the essence of the audit plan, significant accounting matters, and accounting standards to be applicable, along with independence in performance of duties and expression of opinions of the auditor.  

The key performance of duties of the Audit Committee may be summarized as follows:

1. Review of Financial Report:

The Audit Committee reviewed the quarterly financial statements and the financial statements for 2020 of the Company and its subsidiaries, including changes in the accounting policy, significant accounting adjustments, and correct and complete disclosure of information, by receiving clarifications from the auditor, management, and internal auditor, in which the auditor was asked about the accuracy and completeness of the financial statements, accounting adjustments which had a material impact on the Company’s financial statements, audit scope, to rest assured that the financial statements were prepared in accordance with the legal requirements, the generally accepted accounting standards and the financial reporting standards, with correct and sufficient disclosure of information in a timely manner for the benefit of users of the financial statements, and therefore approved such financial statements as audited and reviewed by the auditor, representing a report on an unqualified opinion. 

2. Review of Internal Control System:

The Audit Committee reviewed the assessment results of the internal control in respect of the operating system and the IT system by using the Internal Control Adequacy Evaluation Form under the practice guidelines as specified by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and quarterly considered the results of review in terms of operations, resource utilization, property care, prevention or minimization of mistakes, damage and fraud, compliance with relevant laws, rules and regulations, and prevention of information risk to ensure the efficient and effective performance in all work units in order to meet the specified objectives and targets, compliance with various relevant laws and requirements, and adequate ability to control and prevent corruption.

3. Supervision of Internal Audit:

The Audit Committee reviewed the Internal Audit Unit to ensure its independence, with a duty to report directly to the Audit Committee, by considering and approving the annual internal audit plan, and reviewed the results of operations as per the approved work plan, considered issues as a result of the audit and useful suggestions in order to enhance the efficiency of the internal audit system, and regularly followed up the operational results under the suggestions, as well as approving the consideration for appointment, transfer, termination of employment of the Head of the Internal Audit Unit.

4. Review of Good Corporate Governance:

The Audit Committee reviewed the Company’s operations to ensure that its business operations were reasonably carried out under the corporate governance principles in compliance with the law on securities and exchange, rules and regulations of the Office of the Securities and Exchange Commission, requirements of the Stock Exchange of Thailand, and other laws relating to the business operations, including obligations which might arise from agreements executed with third parties, and found that the Company has duly and properly complied with the relevant laws and requirements in a timely manner.

5. Review and Provision of Opinions on Connected Transactions or Transactions which might give rise to conflicts of interest, including Disclosure of Information on such Transactions:

The Audit Committee reviewed and provided opinions on execution of connected transactions or transactions which might give rise to conflicts of interest in compliance with the applicable laws and requirements of the Office of the Securities and Exchange Commission and the Stock Exchange of Thailand, and found that the Company executed such transactions with transparency, justification, and benefit to the Company’s business operations and shareholders as a whole, together with correct and complete disclosure of information in a timely manner.

6. Consideration for Selection and Nomination of the Auditor and Determination of Remuneration for the Auditor for 2018:

The Audit Committee had the duties to consider selecting, nominating, re-electing, or terminating the engagement of the auditor, and consider the remuneration for the auditor, by taking into account the auditor’s independence, knowledge, capability, experience, previous audit performance, reasonableness of the auditing fee, and was of the view that the auditor from EY Office Limited was independent, knowledgeable, capable and experienced regarding the audit, provision of advice on the accounting standards, certification of the financial statements in a timely manner, and that the auditing fee was reasonable.  Therefore, it resolved to propose the matter to the Board of Directors to consider and seek approval from the meeting of shareholders for appointment of the auditor from EY Office Limited as the Company’s auditor for 2021, with the remuneration in an amount not exceeding Baht 4,240,000 per year

In summary, the Audit Committee has fulfilled its duties and responsibilities under the Audit Committee Charter as approved by the Board of Directors to provide various opinions and suggestions for the fair benefit of all interested parties, with its adequate knowledge, abilities, due care, prudence, and independence, and it was of the view that the Company’s reports on financial information and operations were correct, reliable, in line with the generally accepted accounting standards and the financial reporting standards; that the Company’s risk management and internal control system were proper, sufficient, together with the effective internal audit and operations in line with the good corporate governance principles, as well as compliance with applicable laws, rules and requirements relating to the business operations in all respects. 

(Mr.Aomsin Cheewapruk)

Chairman of the Board of Directors
Grandline Innovation Co., Ltd.

GLi ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ GLi และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ GLi โดย GLi จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ GLi เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ ของ GLi ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ GLi บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ GLi เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ GLi

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น GLi เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่ GLi ได้เสนอให้แก่ท่านได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ GLi จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ GLi สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ GLi ซึ่งช่วยให้ GLi สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ GLi จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

 • คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย GLi หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ GLi โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง GLi ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ GLi. มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น GLi อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

ยืนยันการตั้งค่า
This site is registered on wpml.org as a development site.