13 ปีแห่งการ เติบโตอย่างยั่งยืน

12 ปีแห่งการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

แนวคิดธุรกิจของ GLi

บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (GLi) ก่อตั้งเมื่อปี 2553 จากวันก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน GLi เติบโตด้วยความมั่นคงและแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องด้วยหลักการบริหาร 3 ประการ คือ ความล้ำสมัย คุณภาพ และธรรมาภิบาล ทำให้ GLi เป็นบริษัทชั้นนำในการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคระดับประเทศ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งด้านวิศวกรรม ด้วยการส่งมอบสินค้าและบริการใน 3 หน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย ดิจิทัล โซลูชั่น, วิศวกรรมระบบรางรถไฟ และวิศวกรรม ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

GRANDLINE INNOVATION CO., LTD. (GLi)

GLi บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการบริการให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการตอบสนองที่รวดเร็วต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนวัตกรรมที่ยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

จรรยาบรรณธุรกิจ

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลพื้นฐาน GLi

เหตุการณ์สำคัญ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

This site is registered on wpml.org as a development site.