การเดินทางที่ดีที่สุด

การเดินทางที่ดีที่สุด

เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

ธุรกิจของ GLi

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย

วิศวกรรมระบบรางรถไฟ

GLi มีความเชี่ยวชาญในด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับงานออกแบบ จัดหา และติดตั้ง ระบบอาณัติสัญญาณโทรคมนาคม ตามกรอบนโยบายของประเทศผ่านโครงการรถไฟความเร็วสูง โครงการรถไฟรางคู่ และยังมีบริการที่สนับสนุนการขยายงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ผ่านโครงการระบบรางรถไฟระยะไกล โดยมีลักษณะงาน ดังนี้

 • งานด้านระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมรถไฟ
 • งานด้านระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ
 • งานด้านระบบจ่ายไฟฟ้าแก่ขบวนรถไฟ

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของคุณด้วย

ธุรกิจของ GLi

งานด้านระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมรถไฟ

 • เสาสัญญาณประจำที่ และตู้ข้างทาง (Signal and Location Cabinet)
 • ประแจกลไฟฟ้า และประแจกลสายลวด (Switching Device - Point)
 • วงจรไฟตอน และประกับฉนวนราง (Track Circuit and IRJ - Insulated Rail Joint)
 • ระบบเครื่องกั้นถนนเสมอระดับรางรถไฟ (Level Crossing System)
 • สายสัญญาณข้างทางรถไฟ (Arial and Buried Cable)
 • ระบบสัมพันธ์สัญญาณ (ARI & CBI - All Relay Interlocking and Computer Base Interlocking)
 • ระบบควบคุมการเดินรถของยุโรป (ETCS - European Train Control System)
 • ระบบป้องกันขบวนรถอัตโนมัติบนแนวราง (ATP Wayside)
 • ระบบป้องกันขบวนรถอัตโนมัติบนหัวรถจักร (ATP Train Borne)
 • ระบบสำรวจและเก็บข้อมูลทางวิ่ง (Track Data Collection and Survey)
 • ระบบเครือข่ายและโทรคมนาคม (Network and Telecommunication System)
 • ระบบควบคุมกำกับดูแลและเก็บข้อมูล (SCADA)

งานด้านระบบจ่ายไฟฟ้าสำหรับระบบอาณัติสัญญาณรถไฟ

 • เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (UPS and Generator)

งานด้านระบบจ่ายไฟฟ้าแก่ขบวนรถไฟ

 • ระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับรถไฟ (Traction Power Supply)
 • ระบบจ่ายไฟฟ้าช่วยให้แก่สถานี (Auxiliary Power Supply)
 • ระบบจ่ายไฟฟ้าเหนือหัว (OCS - Overhead Catenary System)
 • ระบบจ่ายไฟฟ้ารางที่สาม (Third Rail System)

This site is registered on wpml.org as a development site.