ราคาหลักทรัพย์ GLi

ปรับปรุงเมื่อ xx ธันวาคม xxxx, xx.xx น.

ราคาล่าสุด
เปลี่ยนแปลง (%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8.95
+0.05 (0.56%)
10,943,800
มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)
ต่ำสุด
สูงสุด
97,402
8.85
8.95

ราคาล่าสุด

8.95

เปลี่ยนแปลง (%)

+0.05 (0.56%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

10,943,800

มูลค่าการซื้อขาย (พันบาท)

97,402

ต่ำสุด

8.85

สูงสุด

8.95

This site is registered on wpml.org as a development site.