ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน

2564

แบบ 56-1 One Report

2021

งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Investor Update

Q2

Q3

Q4

2563

แบบ 56-1 One Report

2021

งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Investor Update

Q2

Q3

Q4

2562

แบบ 56-1 One Report

2021

งบการเงิน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

Investor Update

Q2

Q3

Q4

This site is registered on wpml.org as a development site.