ให้นวัตกรรมของเรา

ช่วยสร้างอนาคตที่ชาญฉลาด

ธุรกิจของ GLi

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย

ดิจิทัล โซลูชั่น

GLi เป็นผู้ให้บริการครบวงจรในด้าน Smart City และ Digital Transformation โดยในด้าน Smart City นั้น นอกเหนือจากการออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และให้คำปรึกษาแล้ว GLi ยังได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะภายใต้ชื่อ RPRO Water Orchestration หรือ ระบบศูนย์กลางบริหารและสั่งการด้านน้ำแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ได้สูงสุด ทั้งนี้ GLi ยังร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน Smart City ชั้นนำจากต่างประเทศในด้านต่างๆ

สำหรับด้าน Digital Transformation เป็นการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักด้านต่างๆ เช่น Cloud Technology, Big Data Technology, IoT Technology, AI Technology และ Digital Security กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการนำ Digital Technology มาใช้งานร่วมกับลูกค้าอย่างสอดคล้องและเกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ลูกค้าอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ GLi ยังให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล โดยจัดเตรียมโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน ดังนี้

Private Cloud & Hybrid Cloud Solution

นำเสนอการบริการที่ครอบคลุมด้าน Private Cloud & Hybrid Cloud Professional Service โดย GLi มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมในการทำงานทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา และวางแนวทางการใช้งาน Cloud ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์จากระบบ Cloud สูงที่สุด ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษาหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ Cloud มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Communication and Security

ให้บริการครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) จนถึงระบบความปลอดภัยของ Application ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาย่อมกระทบการใช้งานโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงในทุกๆ ส่วน GLi จึงมุ่งสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบสื่อสารและความปลอดภัยให้กับระบบขนาดใหญ่

Big Data Solution

เมื่อการรวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย และมีปริมาณมหาศาล เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกัน ด้วยประสบการณ์และบุคลากรของ GLi ในการให้บริการด้านนี้ GLi จึงพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อมุ่งให้ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากข้อมูลสูงสุด

RPRO WATER ORCHESTRATION

ระบบศูนย์กลางบริหาร
และสั่งการด้านน้ำแบบครบวงจร

RPRO เป็นเว็บแพลตฟอร์มที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำได้จากส่วนกลาง ทุกที่ทุกเวลา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 รวมทั้งยังได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ทำให้มั่นได้ถึงศักยภาพของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

This site is registered on wpml.org as a development site.