ให้นวัตกรรมของเรา

ช่วยสร้างอนาคตที่ชาญฉลาด

ธุรกิจของ GLi

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย

ดิจิทัล โซลูชั่น

GLi เป็นผู้ให้บริการครบวงจรในด้าน Smart City และ Digital Transformation โดยในด้าน Smart City นั้น นอกเหนือจากการออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และให้คำปรึกษาแล้ว GLi ยังได้พัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะภายใต้ชื่อ RPRO Water Orchestration หรือ ระบบศูนย์กลางบริหารและสั่งการด้านน้ำแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ รวมทั้งมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีความสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละพื้นที่ได้สูงสุด ทั้งนี้ GLi ยังร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้าน Smart City ชั้นนำจากต่างประเทศในด้านต่างๆ

สำหรับด้าน Digital Transformation เป็นการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีหลักด้านต่างๆ เช่น Cloud Technology, Big Data Technology, IoT Technology, AI Technology และ Digital Security กับลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการนำ Digital Technology มาใช้งานร่วมกับลูกค้าอย่างสอดคล้องและเกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ลูกค้าอย่างสูงสุด

นอกจากนี้ GLi ยังให้บริการติดตั้งและให้คำปรึกษาด้านดิจิทัล โดยจัดเตรียมโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน ดังนี้

Private Cloud & Hybrid Cloud Solution

นำเสนอการบริการที่ครอบคลุมด้าน Private Cloud & Hybrid Cloud Professional Service โดย GLi มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่จะเข้าร่วมในการทำงานทุกๆ ขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา และวางแนวทางการใช้งาน Cloud ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์จากระบบ Cloud สูงที่สุด ตลอดจนการให้บริการบำรุงรักษาหลังการขาย เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ Cloud มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา

Communication and Security

ให้บริการครอบคลุมด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย (Network Infrastructure) จนถึงระบบความปลอดภัยของ Application ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน เมื่อจุดใดจุดหนึ่งมีปัญหาย่อมกระทบการใช้งานโดยรวมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทำให้การออกแบบต้องคำนึงถึงในทุกๆ ส่วน GLi จึงมุ่งสร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดด้วยความเชี่ยวชาญในการให้บริการระบบสื่อสารและความปลอดภัยให้กับระบบขนาดใหญ่

Big Data Solution

เมื่อการรวบรวม กลั่นกรอง วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่หลากหลาย และมีปริมาณมหาศาล เป็นเรื่องที่ซับซ้อน และยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างเจ้าของข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลมาทำงานร่วมกัน ด้วยประสบการณ์และบุคลากรของ GLi ในการให้บริการด้านนี้ GLi จึงพร้อมที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ ติดตั้ง ดูแลระบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อมุ่งให้ลูกค้าสามารถได้รับประโยชน์จากข้อมูลสูงสุด

RPRO WATER ORCHESTRATION

ระบบศูนย์กลางบริหาร
และสั่งการด้านน้ำแบบครบวงจร

RPRO เป็นเว็บแพลตฟอร์มที่เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำได้จากส่วนกลาง ทุกที่ทุกเวลา ได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 รวมทั้งยังได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ทำให้มั่นได้ถึงศักยภาพของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

GLi ใช้คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ GLi และประสงค์จะใช้คุกกี้ทางเลือกเพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ GLi โดย GLi จะไม่ใช้คุกกี้ทางเลือกจนกว่าท่านจะอนุญาตให้ GLi เปิดใช้งานคุกกี้ดังกล่าว ท่านสามารถศึกษารายละเอียดของการใช้คุกกี้ได้จากนโยบายการใช้คุกกี้ ของ GLi ทั้งนี้ หากท่านกดยอมรับคุกกี้ทั้งหมดจะหมายความว่าท่านยินยอมให้ GLi บันทึกและใช้คุกกี้ทั้งหมดจากอุปกรณ์ที่ท่านใช้ในการเข้าเว็บไซต์ของ GLi เพื่อทำให้การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บไซต์ และการวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำกิจกรรมทางการตลาดของ GLi

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi อาจมีการจัดเก็บหรือกู้คืนข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ความชอบของท่าน หรืออุปกรณ์ของท่าน ซึ่งส่วนมากจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านคาดหวัง ข้อมูลเหล่านี้มักไม่ได้ระบุถึงตัวท่านอย่างเฉพาะเจาะจง แต่สามารถให้ประสบการณ์การท่องเว็บแบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับท่านมากขึ้น GLi เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยให้ท่านสามารถเลือกไม่อนุญาตการทำงานของคุกกี้บางประเภทได้ ท่านสามารถคลิกบนหัวข้อชื่อคุกกี้แต่ละประเภทเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ ทั้งนี้ การปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บหรือบริการที่ GLi ได้เสนอให้แก่ท่านได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานของเว็บไซต์ ได้แก่ คุกกี้ที่ทำให้เว็บไซต์สามารถทำหน้าที่ขั้นพื้นฐาน เช่น การเลื่อนสำรวจหน้าเว็บ หรือ ทำให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์เข้าสู่ระบบและสามารถเข้าถึงส่วนของเว็บไซต์ที่ถูกสงวนไว้ให้ใช้ได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น เว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานอย่างถูกต้องได้เลยหากไม่มีการเก็บรวบรวมคุกกี้เหล่านี้ GLi จึงไม่มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมจากท่านในการจัดวางคุกกี้เหล่านี้ลงในอุปกรณ์ของท่าน คุกกี้ประเภทนี้ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด

 • คุกกี้ประสิทธิภาพ

  คุกกี้ประเภทนี้ทำให้ GLi สามารถนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ และแหล่งที่มาของผู้เข้าชมเหล่านั้น ทำให้เข้าใจว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้มีการปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์อย่างไรบ้าง และหน้าเว็บใดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหรือน้อยที่สุด โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนของท่านอย่างไม่เฉพาะเจาะจงแก่ GLi ซึ่งช่วยให้ GLi สามารถพัฒนาและมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีกว่าแก่ท่าน หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ GLi จะไม่อาจทราบได้ว่าท่านเคยมาเข้าชมเว็บไซต์ของ GLi เมื่อใด และไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บได้

 • คุกกี้ช่วยเหลือในการทำงาน

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งไว้โดย GLi หรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม โดยเป็นคุกกี้ประเภทที่ทำให้เว็บไซต์สามารถปฏิบัติการตามความพึงพอใจของท่าน ยกตัวอย่างเช่น ทำให้เว็บไซต์สามารถจดจำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านได้ และจดจำว่าท่านเคยปรับแต่งการใช้หน้าเว็บอย่างไรบ้าง เพื่อการแสดงผลหน้าเว็บในครั้งต่อไป หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ การให้บริการบางอย่างของเว็บไซต์อาจไม่สามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อกำหนดเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้อาจถูกติดตั้งโดยพันธมิตรทางการตลาดผ่านทางเว็บไซต์ของ GLi โดยจะทำการจัดเก็บข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของท่านว่า ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดบ้าง และเข้าชมเว็บไซต์ผ่านทางลิ้งก์ใดบ้าง GLi ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อทำให้เว็บไซต์ และโฆษณาที่ถูกจัดแสดงในเว็บไซต์ของ GLi. มีความเกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านมากขึ้น GLi อาจเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ด้วย หากท่านไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ ท่านจะได้รับการโฆษณาที่เฉพาะเจาะจงน้อยลง

ยืนยันการตั้งค่า
This site is registered on wpml.org as a development site.