ให้นวัตกรรมของเรา

ช่วยสร้างอนาคตที่ชาญฉลาด

ให้นวัตกรรมของเรา

ช่วยสร้างอนาคตที่ชาญฉลาด

ธุรกิจของ GLi

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย

วิศวกรรม

GLi เป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านอุทกศาสตร์ และเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ วางแผน จัดหา และจำหน่ายครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ทันสมัย เพื่อนำข้อมูลและครุภัณฑ์เหล่านั้นไปออกแบบทั้งในส่วนโครงสร้างตัวอาคาร เครื่องจักร รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนในการทำงาน และงานติดตั้งด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร (Turnkey Project) เพื่อให้ตรงตามหลักการออกแบบทางวิศวกรรมและระเบียบข้อบังคับในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนชัดเจน

รวมทั้ง GLi ยังวิจัยและพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองความต้องการความต้องการพลังงานที่ยั่งยืนอีกด้วย

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรของคุณด้วย

ธุรกิจของ GLi

This site is registered on wpml.org as a development site.