การจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ XX ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

ปี 2566

เงินปันผลจ่าย

1.00

(บาท/หุ้น)

กำไรสุทธิต่อหุ้น

X.x

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

xx%

ปี
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย XD
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
วันจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น)
กำไรสุทธิต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (%)*
2566
07/05/66
10/05/66
25/05/66
1.00
2.80
36%
3.84%
2565
Xx/xx/xx
Xx/xx/xx
Xx/xx/xx
0.50
2.80
30%
3.50%

* คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ยปี

This site is registered on wpml.org as a development site.