ข่าวสารและกิจกรรม

G Sharing Together: บริจาคสื่อการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน (ก.ค.2562)


G Sharing Together: บริจาคสื่อการเรียนรู้สู่ความยั่งยืน (ก.ค.2562)

     GLi ร่วมส่งเสริมการศึกษาโดยบริจาคสื่อการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนบ้านเนินพยอม จ. ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล และขาดแคลนอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน

Day 1_๑๙๐๗๑๙_0024 (1) (1).jpg

     ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานยังร่วมเป็นจิตอาสาสอนการใช้งานสื่อคอมพิวเตอร์ ซ่อมแซมห้องเรียน รวมทั้งยังจัดกิจกรรมสันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับน้อง ๆ นักเรียนอีกด้วย

Day 1_๑๙๐๗๑๙_0046 (1) (1).jpg

Day 1_๑๙๐๗๑๙_0055 (1) (1).jpg

Day 1_๑๙๐๗๑๙_0012 (1) (1).jpg