ข่าวสารและกิจกรรม

GLi มั่นใจผู้บริหารและพนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมมาตรการเข้มตรวจคัดกรอง ATK ต่อเนื่อง


GLi  มั่นใจผู้บริหารและพนักงานฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว พร้อมมาตรการเข้มตรวจคัดกรอง ATK ต่อเนื่อง

     บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด (GLi) พร้อมให้ความร่วมมือกับมาตรการภาครัฐเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  อีกทั้งให้ความมั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว รวมทั้ง GLi มีมาตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ New Normal อย่างแข็งแกร่งด้วยการจัดพื้นที่ภายในสำนักงานเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล โดยผู้บริหาร พนักงาน และผู้ติดต่อทุกคนต้องวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริษัท ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีจุดบริการเจลแอลกอฮอล์และตรวจวัดค่าออกซิเจน รวมทั้งยกระดับมาตรการให้ผู้บริหารและพนักงานต้องตรวจคัดกรองด้วย Antigen Test Kit (ATK) 100% ต่อเนื่องทุกๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกคนเป็นอย่างดี

     GLi ขอส่งมอบกำลังใจให้ทุกคนร่วมกันฝ่าวิกฤตในครั้งนี้ แม้จะเป็นวิกฤตที่ยาวนานเพียงใด และจะต้องผ่านความยากลำบากสักเพียงไหน เราจะสู้ไปด้วยกัน รอวันที่ประเทศไทยจะกลับมาแข็งแรง และเห็นรอยยิ้มของคนไทยอีกครั้ง