ข่าวสารและกิจกรรม

G Sharing Together: Zero Wasted ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่าย ๆ ที่ตัวเรา (ก.ค.2563)


G Sharing Together: Zero Wasted ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่าย ๆ ที่ตัวเรา (ก.ค.2563)

     GLi ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคัดแยกขยะเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัด “โครงการ Zero Wasted ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่ายๆ ที่ตัวเรา” รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ด้วยการนำแนวคิด 3R : Reduce (ลดการใช้), Reuse (นำกลับมาใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง

     โดย GLi จัดจุดรับบริจาคขวดน้ำดื่มพลาสติกใส เพื่อนำไปมอบให้กับวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ นำไปเข้ากระบวนการนวัตกรรมรีไซเคิลเป็นผ้าจีวรสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งผ้าจีวรรีไซเคิลดังกล่าว จำนวน 1 ผืน ใช้ขวดพลาสติกใส 15 ใบ (ขนาด 1.5 ลิตร) และผ้าไตรจีวร 1 ชุด ใช้ขวดพลาสติกใส 60 ใบ