ข่าวสารและกิจกรรม

G Sharing Together: Zero Wasted ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่าย ๆ ที่ตัวเรา (ก.ค.2563)


G Sharing Together: Zero Wasted ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่าย ๆ ที่ตัวเรา (ก.ค.2563)

     GLi ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคัดแยกขยะเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยจัดโครงการ “Zero Wasted ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่าย ๆ ที่ตัวเรา” รณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน ด้วยการนำแนวคิด 3R : Reduce (ลดการใช้), Reuse (นำกลับมาใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง

     โดย GLi จัดจุดรับบริจาคห่วงกระป๋อง กระป๋องน้ำอัดลม และชิ้นส่วนอลูมิเนียมต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อนำไปมอบให้กับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปเปลี่ยนเป็นทุนทรัพย์ผลิตขาเทียมสำหรับผู้ยากไร้ต่อไป