ข่าวสารและกิจกรรม

G Sharing Together : GLi ส่งมอบขวด PET ให้วัดจากแดง (ก.ย.2563)


G Sharing Together : GLi ส่งมอบขวด PET ให้วัดจากแดง (ก.ย.2563)

     GLi ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการคัดแยกขยะรีไซเคิลให้กับพนักงาน ภายใต้ “โครงการ G sharing together : Zero Wasted (ลดขยะให้เป็นศูนย์ เริ่มง่ายๆ ที่ตัวเรา)” 

     โดยรวบรวมขยะ “ขวดน้ำพลาสติกใส” นำไปมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม (โพสิกข์สา) วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าจีวรไซเคิล โดยมีพระอาจารย์ทิพากร อริโย เป็นผู้รับมอบขวดพลาสติกใสจากคุณชัยธพัชร์ เหล่าศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกันนี้ GLi ยังร่วมสนับสนุนแผงโซลาร์เซลล์สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารเรียนพระไตรปิฎกฯ อีกด้วย

G sharing วัดจากแดง_200914_47.jpg

     พระอาจารย์ทิพากร อริโย ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการขยะรีไซเคิลที่ถูกวิธี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับผู้บริหารและพนักงาน โดย “จีวรรีไซเคิล” ถูกผลิตจากเส้นใยนาโนที่ได้จากขวดพลาสติก PET หรือขวดชนิดใสเท่านั้น ซึ่งวัดจากแดง จะต้องทำการคัดแยกฉลาก, ฝาขวดออก และอัดขวดพลาสติกเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่เพื่อนำไปผลิตเป็นผ้าม้วนที่มีพลาสติก 43% จากนั้นจะส่งมาตัดเย็บให้ถูกต้องตามพระวินัยที่วัดจากแดงโดยฝีมือของช่างจิตอาสา ซึ่งผ้าไตรจีวรหนึ่งผืนจะผลิตจากขวดพลาสติกใสขนาดกลางจำนวน 15 ใบ

G sharing วัดจากแดง_200914_64.jpg

 

     จากนั้นผู้บริหารและพนักงานได้ร่วมทำกิจกรรมระบายสีถุงผ้าที่ผลิตจากขวดพลาสติกใส ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานแล้ว ยังเป็นการช่วยรักษ์โลก เนื่องจากสามารถนำถุงผ้าไปใช้แทนถุงพลาสติกอีกด้วย

ภาพตัดวุด Crop.jpg

 

G sharing วัดจากแดง_200914_58 crop.jpg

 

G sharing วัดจากแดง_200914_75.jpg

G sharing วัดจากแดง_200914_74.jpg