ข่าวสารและกิจกรรม

G Sharing Together: GLi แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 (ก.ค.2564)


G Sharing Together: GLi แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 (ก.ค.2564)

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้อง ประชาชนในวงกว้าง ซึ่ง GLi ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม G Sharing Together: แบ่งปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่จิตอาสาคลองเตยดีจัง เพื่อประสานนำสิ่งของดังกล่าวฯ มอบให้กับชุมชนคลองเตยต่อไป