ร่วมงานกับ GLi

เริ่มต้นเส้นทางการทำงานที่ดี เริ่มต้นที่ GLi

สังคมดีที่ GLi

ร่วมเติบโตไปกับองค์กรแห่งนวัตกรรม เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงพร้อมกับเรา
อ่านต่อ
ตำแหน่งงานว่าง

Front-End Developer (Junior)

สาทร, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Collaborate with designers and developers to develop various features and products such as web app, mobile app along with various interactive designs.
 • Develop HTML and CSS for various browser and optimize application for maximum speed.
 • Design code structure for easy to read and develop.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male, age 23-27 years old.
 • Bachelor degree in IT, IS, or related field
 • 1-3 years of front-end development experience.
 • Proficient understanding of HTML5, CSS3 and Experience of HTML5 developer and CSS3 more than 1 year.
 • Basic Understanding of JavaScript libraries, Node.js and JavaScript front-end framework such as ReactJS.
 • Basic Understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
 • Self-motivated to learn new software development knowledge by yourself
 • Good team player.

Service Support Engineer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Monitor network traffic and related systems performance.
 • Troubleshoot, resolve, update and maintain all documentation of network and server systems.
 • Maintain disaster recovery procedures for datacenter servers and network systems.
 • Maintain a highly secure infrastructure, protecting sensitive corporate data from internal and external threats.
 • Maintain a solid understanding of networking/distributed computing environment concepts; understand principles of routing, client/server programming, and the design of consistent network-wide file system layouts.
 • Respond to requests for assistance or information in a timely and professional manner.
 • Provide support on projects and tasks to ensure successful completion.
 • Provide Helpdesk staff support and training as needed.
 • Participate in on-call support rotation.
 • Monitor system performance and utilization.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male, age 23-27 years old.
 • Bachelor degree in Computer Engineer, Computer Science or related field of study with a network engineering focus.
 • 1-3 years’ experience in IT or related field.
 • Understanding of network infrastructure and network hardware.
 • Ability to think through problems and visualize solutions.
 • Ability to implement, administer, and troubleshoot network infrastructure devices, including wireless access points, firewall, routers, switches, and controllers.
 • Ability to quickly learn new or unfamiliar technology and products using documentation and internet resources.
 • Ability to work with all levels of staff within and outside of IT and outside the organization.
 • A self-starter able to work independently but comfortable working in a team environment.
 • Good analytical and problem-solving skills.
 • Network security experience.
 • LAN and WAN experience.

Senior Back End Developer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Integration of user-facing elements developed by a front end developer with server side logic.
 • Compile and analyze data, processes, and codes to troubleshoot problems and identify areas for improvement.
 • Building reusable code and libraries for future use.
 • Optimization of the application for maximum speed and scalability.
 • Implementation of security and data protection.
 • Design and implementation of data storage solitions.
 • Developing ideas for new programs, products, or features by monitoring industry developments and trend.
 • Taking lead on projects, as needs.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s or Master's degree in Design, Computer Science or relevant field.
 • Female / Male, age over 35 years old.
 • At least 5 years' experience in Design, Computer Science are advantage.
 • Proficient knowledge of a back-end programming language (node.js or other required language).
 • Creating database schemas that represent and support business processes.
 • Integration of multiple data sources and databases into one system.
 • Data migration, transformation, and scripting.
 • Outputting data in different formats
 • User authentication and authorization between multiple systems, servers, and environments.
 • Understanding of “session management” in a distributed server environment.
 • Understanding differences between multiple delivery platforms such as mobile vs desktop, and optimizing output to match the specific platform.
 • Management of hosting environment, including database administration and scaling an application to support load  changes.

Senior Front End Developer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Collaborate with designers and developers to develop various features feature and products such as web   app, mobile app along with various interactive designs.
 • Develop HTML and CSS for various browser and optimize application for maximum speed.
 • Design code structure for easy to read and develop.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX design.
 • Comply with the relevant requirements of ISO9001, ISO14001, 6S, Safety.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Proficient understanding of HTML5, CSS3.
 • Basic understanding of JavaScript Libraries, Node.js and JavaScript front-end framework such as ReactJS.
 • Basic understanding of Server-Side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
 • 1-3 years of Front-End Developer expertince.
 • Self-motivated to learn new software development knowledge by yourself.
 • Good team player.

Presales Engineer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Support sales team to create and develop projects.
 • Design, present, consult and recommend product and solution to customers.
 • Provide Demonstrate or Proofs of Concepts (POC) products and solutions.
 • Provide BOM and technical propose of solution to customer.
 • Collaborate with engineer to deliver the right solution to customer.
 • Maintain technology expertise by learning and training.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science, or related fields.
 • Have experience 3-5 years in SI and IT related fields.
 • Having skill in design and implement in network field.
 • Certification at Professional Level from well-known vendor such as Cisco is advantage.
 • Good command in English.
 • Open mind and believe in teamwork.

Installation and Test Commissioning Manager (ITC)

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • To handover the Installation completion area records are produced, and in charge for the local site.
 • Coordinate risk management workshops/Installation Risk and rail safety reviews.
 • To perform the post installation check out before the start of testing activity and cooperate with Manager.
 • Preparation of test documentation, perform and participate to test activities at Functional and or Tester in Charge / Principles tester level.
 • Prepare Test & Commissioning plans,Report nonconformities and test logs to the team.
 • Ensuring that construction standards with regards to safety, reliability and quality are maintained in accordance with client objectives.
 • Verification of the consistency of the Method Statement with its input documents.
 • In charged for developing all the relevant testing documents for released submission, scheduling and performing all the site test activities of their own subsystems work package, and reporting daily work progress.
 • Complied the requirements of ISO9001, ISO14001, Safety, 6S and Mango ERP.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s degree in Engineering, (Signalling) or equivalent related industry experience.
 • Have experience 8 years in Signalling Installation, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Leadership and team building skills - This is mainly with sub-contractors.
 • Ability to organize and co-ordinate a diverse variety of functions and possess evaluative and decision-making skills of a high order.
 • Well-developed written and oral communication, interpersonal and presentation skills.
 • Negotiating skills and ability to negotiate commercially on contractual matters.
 • Highly self-motivated.
 • Ability to work with multiple stakeholders to achieve the project outcomes.
 • Very good communication in English with writing and reading.

Railway Engineer (Installation and Test Commissioning)

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Follow the instruction from the Railway Manager, Installation Team Leader.
 • Coordinate the possession management.
 • Coordinate with the subcontractor supervisors and labors to execute the installation according to Manager’s instructions.
 • Provide and update progress reports to the Manager, Superior.
 • Identify any installation non-conformities and propose the NCR reports.
 • Ensure the quality and workmanship of the installation activities are according to the customer requirement.
 • Ensure all the installation reports are completed and duly signed.
 • Ensure all HSE requirement are met by all workers at site.
 • Ensure all the installation works use the correct calibrated tools.
 • Ensure all installation supervisors and workers follow the customer process.
 • Attend site surveys.
 • Complied the requirements of ISO9001, ISO14001, Safety, 6S.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s degree in Engineering, (Signalling) or equivalent related industry experience.
 • Have experience 3-5 years in Signalling Installation, Maintenance and/or Testing & Commissioning.
 • Leadership and team building skills - This is mainly with sub-contractors.
 • Ability to organize and co-ordinate a diverse variety of functions and possess evaluative and decision-making skills of a high order.
 • Well-developed written and oral communication, interpersonal and presentation skills.
 • Negotiating skills and ability to negotiate commercially on contractual matters.
 • Highly self-motivated.
 • Ability to work with multiple stakeholders to achieve the project outcomes.
 • Very good communication in English with writing and reading.

Front End Developer

สาทร, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Collaborate with designers and developers to develop various features and products such as web app, mobile app along with various interactive designs.
 • Develop HTML and CSS for various browser and optimize the application for maximum speed.
 • Design code structure for easy to read and develop.
 • Ensure the technical feasibility of UI/UX designs.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Proficient understanding of HTML5, CSS3.
 • Basic Understanding of JavaScript libraries, Node.js and JavaScript front-end framework such as ReactJS.
 • Basic Understanding of server-side CSS pre-processing platforms, such as LESS and SASS.
 • Experienced in Front End Developer will be consideration.
 • 1-3 years of front-end development experience.
 • Self-motivated to learn new software development knowledge by yourself.
 • Good team player.

IT Support

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male & Female, Age 22-28 years old.
 • Bachelor's degree in Information Technology or any related field.
 • Having 2 years experience in IT Support and IT documentation.

Chief Operation Officer (COO)

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Design and Implement business operations, business strategies, plans and procedures.
 • Develop annually an operating plan in keeping with the Company or organization’s goals and, in consultation with, the Chief Executive Officer(CEO).
 • Work with each business unit to lead and solve operational issues.
 • Managing the capital request and budgeting processes.
 • Developing performance measures and monitoring systems that support the Company's strategic direction.
 • Establish policies that promote company culture and Oversee daily operations of the Company and the work of executives.
 • Set comprehensive goals for performance and growth.
  Lead employees to encourage maximum performance and dedication.
 • Evaluate performance by analyzing and interpreting data and metrics
 • Write and submit reports to the CEO in all matters of importance
 • Providing leadership, management, and vision to ensure that the business has effective people, operational controls, and administrative and reporting procedures in place
 • Architect operations strategies, communicate policies to employees, and help human resources build-out core teams      

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Male or Female, Age over 32 yrs
 • Bachelor’s degree or Master’s degree in Business, engineering, or any other related field/MBA is preferred
 • At least 8 years' experience of management level with background engineering is a plus
 • At least 5 years at the COO level is preferred
 • Experience in Multinational Company and Engineering 
 • Proven experience as Chief Operating Office or relevant role
 • Aptitude in decision-making and problem-solving
 • Must have excellent leadership skills, business acumen and ability to effectively manage, lead and supervise a multidisciplinary team

Project Manager

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Accomplishes information technology staff results by communicating job expectations; planning, monitoring, and appraising job results; coaching, counseling, and disciplining employees; initiating, coordinating, and enforcing systems, policies, and procedures.
 • Maintains staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees; maintaining a safe and secure work environment; developing personal growth opportunities.
 • Maintains organization's effectiveness and efficiency by defining, delivering, and supporting strategic plans for implementing information technologies.
 • Directs technological research by studying organization goals, strategies, practices, and user projects.
 • Completes projects by coordinating resources and timetables with user departments and  data center.
 • Verifies application results by conducting system audits of technologies implemented.
 • Preserves assets by implementing disaster recovery and back-up procedures and information security and control structures.
 • Recommends information technology strategies, policies, and procedures by evaluating organization outcomes; identifying problems; evaluating trends; anticipating requirements
 • Accomplishes financial objectives by forecasting requirements; preparing an annual budget;  scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective action.
 • Maintains quality service by establishing and enforcing organization standards.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; benchmarking state-of-the-art practices; participating in professional societies.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
 • Other as Assigned

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor’s degree in Computer engineering or related field
 • 5 years’ experience in related field
 • Good skill in Technical Management, Analyzing Information, Problem Solving, Developing Budgets, Coordination, Strategic Planning and Quality Management
 • Open mind and believe in teamwork.
 • Problem-solving skills, open-minded, proactive, positive thinking and willing to work under tight schedule and pressure.

Deputy Accounting Manager

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Manage the daily operations of the accounting department
 • Monitor and analyses accounting data reports or statements (PAE)
 • Prepare accounting reports And close the company's accounting statements to be correct, complete and in accordance with the major accounting standards
 • Prepare and review tax reports for submission to government
 • Establish and enforce proper accounting methods, policies and principles
 • Coordinate and complete annual audits Improve Accounting systems and procedures and initiate corrective actions
 • Meets accounting financial objectives by forecasting requirements; preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.
 • Maintains accounting controls by establishing a chart of accounts; defining accounting policies and procedures.

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Female/Male, Age 28-35 years old
 • Bachelor's Degree in Accounting
 • 5 years of experience as accounting or auditor
 • Have CPD License
 • Advanced computer skills on MS Office, accounting software and databases
 • Proven knowledge of accounting principles, practices, standards, laws and regulations
 • High attention to detail and accuracy
 • Ability to direct and supervise
 • Excellent analytical, organizational, and problem solving skills
 • Independent decision-making ability
 • Strong verbal and written communication skills
 • Have experience in related public company or construction business

System Engineer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Install, configure, maintain and Troubleshoot Linux and Windows system
 • Maintain & Troubleshoot Virtualize Product (VMWare)
 • Manage Servers and storages infrastructure implemented project
 • Provide technical support to customers
 • Comply with the relevant requirements of ISO9001, ISO14001, 6S, Safety, and Mango program
 • Other as Assigned

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Female/Male, Age 28-35 years old
 • Bachelor's Degree in Design, Computer Science, Computer engineering or related field
 • 4 years of experience in Design, Computer Science, Computer engineering or related field
 • Experienced in UNIX and Windows Operating system
 • Service mind, self-learning, self-motivated, dynamic, prepare to work hard, work under pressure and work in teamwork environment
 • Problem-solving skills, open-mined, proactive, positive thinking and willing to work under tight schedule and pressure
 • Basic Project Management skill
 • Experienced in JAVA or PHP language is preferable

Senior IoT Product Developer

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Design, Develop and implementation of an Internet of Things device & solution
 • Created Prototype of hardware for IoT equipment & perform POC of designed solution by using Microcontroller, Raspberry Pi and sensors etc.
 • Perform test case, analyzes, debugs, troubleshoots, enhance efficiency & stability of solution Discuss, perform & support test operation with team
 • On-sites implement and resolve technical issues.
 • Create and update document for solutions by using flowcharts & diagrams and also document & manual of each solution

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor's degree in Computer engineering, Mechatronics Engineering, Control Engineering, Electronic Engineering or related filed.
 • 3-5 years’ experience in IoT , Embedded or automation field.
 • Broad technical skills both hardware and software.
 • Understand Communication Protocol (TCPIP, https, Modbus, MQTT, Wifi)
 • General understanding of IoT, Electronic circuits and Basic network
 • Have knowledge in C, C++, NodeJS, Python
 • Have knowledge in IoT Platform, Database, PLC and Automation system is a plus

Assistant Engineer Manager

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Asst. Engineering Manager to set-up detail projects schedule at component level in line with customer milestones
 • Asst. Engineering Manager  to Plan, Organize, manage, and excute tasks of Mechanical to ensure to obtain maximum reliability integrity and availability of equipment and minimize impact of project schedule and performance  well as the efficiency of equipment to be improve or operation.
 • Track the component project schedule (actual/plan) and ensure customer milestone & project target met (on cost, on time, on specification) and report to Engineering Manager 
 • Manage the design schedules of all new parts and assemblies for new projects during engineering stages. This must be done considering the level of experience of the designers and their current workload and report to Engineering Manager
 • Ensure any new mechanical designs required to meet project specific requirements are completed on time to support the engineering release of the project.    
 • Identify any defects in any new designs required to meet project specific requirements. 
 • Performed miscellaneous duties, which are work-related, as assigned.   

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor Degree in Engineering (EE, CE, ME)
 • Experience 5+ yrs
 • Manage and ensure new component release in cooperation with development team
 • Good Tasks development activity would be advantage
 • Good management skills, team player, motivate, target concerned 
 • Good interpersonal, communication and analytical skills
 • Good command of written and spoken English

Quality Management Representative

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดำเนินงานตามนโยบาย และวัตถุประสงค์ของบริษัท ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ผู้บริหารได้กำหนดไว้
 • บริหารจัดการ ควบคุม สั่งงาน ตัดสินใจ วางแผน อนุมัติ ทบทวน ประเมินผล วิเคราะห์ ติดตาม รายงาน และสรุปผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ
 • วางแผน พัฒนา และปรับปรุงการทำงาน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับองค์กร
 • ควบคุม ติดตามให้มีการประเมินความเสี่ยงและโอกาส ทบทวนและอนุมัติระดับความเสี่ยงและโอกาส ตลอดจนมาตรการควบคุม
 • วางแผน ควบคุม  ติดตาม  การจัดทำ  การตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน (Internal quality audit) และการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร (Management review) ให้มีประสิทธิผล 
 • ควบคุม ติดตาม ให้มีการวิเคราะห์บริบทขององค์กร และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย
 • ควบคุม ติดตาม ให้มีการรายงานผลงาน ตามวัตถุประสงค์คุณภาพ (KPI) ที่ผู้บริหารกำหนดไว้
 • วางแผน ควบคุม ติดตาม บริหารการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบคุณภาพ ISO
 • พัฒนา ส่งเสริม ให้มีการสร้างทีมงาน และการทำงานเป็นทีมภายในองค์กร
 • พัฒนา ส่งเสริม ให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และควบคุมองค์ความรู้ขององค์กร
 • ฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึงข้อกำหนด ISO รวมถึงการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ส่งเสริมกิจกรรมคุณภาพ ISO อย่างต่อเนื่อง
 • ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และติดตามความก้าวหน้าทางด้านกระบวนการบริหารคุณภาพ เพื่อนำมาปรับใช้ในระบบ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบบริหารคุณภาพ

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • อายุ 25-45 ปี จบปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ, และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ในสาขา การควบคุม ติดตาม และพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบสูงในงานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติให้สำเร็จได้
 • มีวิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ต่องาน และเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานทุกระดับ
 • สามารถวางแผน มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถสร้างทีมงาน และทำงานเป็นทีม
 • มีภาวะผู้นำ และสามารถจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานด้วยความเต็มใจ
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล ควบคุม และประเมินผล
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

Marketing Specialist

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Oversee the online marketing activities for the company.
 • Responsible for managing the company social media presence including Facebook, Instagram, Official website etc.
 • Develop, plan and execute on-going media campaigns and strategies to acquire new customers, drive engagement and improve brand awareness.
 • Manage budget and costs to ensure efficient usage of resources to develop marketing strategies.
 • Assist in developing creative and engaging advertisement contents for regularly scheduled posts on Facebook and other social media platforms to drive in customers

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Thai nationality, age 22 – 30 years
 • Bachelor Degree in Marketing ,Business Economics or related fields.
 • Minimum 1-3 years experience in marketing analysis, product marketing management or related fields. 
 • Good command of English both speaking and writing
 • Strategic thinking, Consumer-oriented, and Market Analytic skills
 • Good Interpersonal and Communication skills
 • Excellent in Computer with windows and Microsoft office especially in Excel, Power Point or other Business Intelligence program.

เจ้าหน้าที่การเงิน (Collection)

ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

ดูรายละเอียด ซ่อน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • To issue receipts and tax invoices for clients and book accounting records and any necessary accounting adjustments in accordance with the operations of the company and according to TFRS for PAEs. TFRS for PAEs.
 • To support all material data for the company's accounting closed in each period which are accurate and correctly according to TFRS for PAEs.
 • To prepare and summarize the account receivable overdue report in order for the accounting division to collect.
 • To gather financial information which is in a company budget process.
 • To review the letter of certifying that the company has been withholding tax as per Thai law (section 50 bis). and prepare a report that the company has been withheld monthly withholding tax.
 • To prepare a report summarizing the sales according to the tax invoice.
 • To prepare a daily payment report.
 • To follow the requirements related to ISO9001, ISO14001, 6S and mango program.
 • Other assignments

คุณสมบัติและประสบการณ์ที่ต้องการ

 • Bachelor Degree in Accounting, Finance, Money and bank
 • Age 25-30 yrs.
 • 2-5 years of experience Financial management, Credit analysis, Credit management or related fields.
 • Good relationship, Good attitude and Able to work under pressure 
 • Strong analytical interpersonal and Creative thinking skill 
 • Tactfulness, thoroughness, considerate-minded and highly responsible
 • Good computer literacy (Microsoft Office)

เพราะเราเชื่อว่า ความสำเร็จขององค์กร อยู่ที่ความสุขของพนักงาน

HR Officer

“GLi ถือเป็นบ้านหลังแรกของผมครับ ภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับ GLi เพราะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และที่สำคัญมีเพื่อนร่วมงานที่ดี คอยให้คำปรึกษาแนะนำมาโดยตลอดครับ”

Sales & Marketing Officer

“บรรยากาศการทำงานและสวัสดิการที่ดี ทำให้ตัดสินใจมาร่วมงานกับ GLi ค่ะ ถึงแม้จะเป็นเด็กจบใหม่ ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำงาน แต่ GLi ก็เปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมค่ะ”

Project Manager

“การตัดสินใจเลือกมาทำงานที่ GLi ทำให้ผมได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ทุกวันของการทำงานคือความท้าทาย และโอกาสความก้าวหน้า โดย GLi เปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็น และความสามารถ ผมขอขอบคุณ GLi ที่มองเห็นความสามารถของผม และสนับสนุนให้ผมได้มาอยู่จุดนี้ครับ”

Railway Engineering

“การได้มีโอกาสร่วมงานกับ GLi ทำให้ได้เปิดมุมมองและวิธีการทำงานใหม่ๆ ได้พัฒนาตนเอง ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่ทำให้ก้าวหน้าและเติบโตขึ้นในสายงาน เพราะบริษัทมองเห็นศักยภาพ และให้โอกาสพนักงานได้แสดงความสามารถได้เต็มที่ ทำให้ได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดให้น้องๆ”

Software Engineering

“ผมเลือกมาร่วมงานกับ GLi เพราะเป็นองค์กรที่ทันสมัย ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์แบบคนรุ่นใหม่ เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาตนเอง มีบรรยากาศการทำงานที่อบอุ่น เหมือนครอบครัวที่ช่วยเหลือกัน ที่สำคัญบริษัทมีระบบการทำงานที่ดี ทำให้เรามี Work-Life Balance”

Digital Solution Developer

“ที่ GLi มีนโยบายอยากให้พนักงานเติบโต และไปได้ไกลอย่างมีคุณภาพ ซึ่งไม่เพียงสร้าง Quality of Life ให้กับลูกค้า แต่ยังมุ่งสร้าง Quality of Life ให้กับพนักงานเช่นกัน”

Account Executive

“ตลอดระยะเวลา 3 ปี ดิฉันได้รับความท้าทายจากการทำงานที่เหมือนว่าโลกหมุนเร็ว ดิฉันว่าการทำงานที่นี่หมุนเร็วกว่า เราคิด เราลงมือทำ แก้ไข แล้วทำไปด้วยกัน ศักยภาพของเราถูกพัฒนา และเติบโตขึ้นในทุกๆ วัน แม้ว่าจะเหนื่อย แต่มีความสุข”

Engineering

“ที่ GLi สำหรับผมแล้วเป็นเหมือนบ้าน เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ปกติแล้วทำงานประจำโครงการ แต่ก็มีโอกาสได้เข้ามาพบปะกัน ซึ่งในแต่ละครั้ง รู้สึกเหมือนได้มาเจอพี่น้องที่เข้าใจกัน ได้แชร์ความรู้ แลกเปลี่ยนปัญหาที่เจอ และได้หาทางออกร่วมกัน ขอบคุณ GLi ที่ให้โอกาส”

Graphic Designer

“ที่ GLi เราเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองแบบ Design thinking อย่างไม่หยุดนิ่ง เราเปิดรับทุกความท้าทายใหม่ๆ พร้อมสร้างสรรค์ Innovation เพื่อส่งมอบคุณภาพที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า”

Digital Engineering

“รู้สึกมีอิสระในการแสดงความคิดและความสามารถอย่างเต็มที่ เพราที่นี่ให้พื้นที่และให้โอกาสเราเสมอ รวมถึงการได้รับความร่วมมือในการทำงานกับทีมอื่น ๆ และเราทำงานด้วยการให้เกียรติกันเสมอ”

Project Coordinator

“สิ่งที่ทำให้รัก GLi คือ เป็นองค์กรที่มีเส้นทางให้เราเติบโต บริษัทช่วยพัฒนาตัวเราให้เก่งขึ้นตลอดเวลา ทำให้เรามีความก้าวหน้าในอาชีพ และมีความสุขที่ได้มาทำงาน เพราะเรามี Teamwork ที่คอยช่วยเหลือกัน”

Senior Sales

“ความสำเร็จของลูกค้า คือ ความภาคภูมิใจของเรา” การบริการลูกค้าด้วยหัวใจ มิได้เป็นเพียงแค่การสร้างความประทับใจและทางเลือกที่แตกต่างให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่เป็นมากกว่าคู่ค้าทางธุรกิจ”