ธุรกิจของ GLi

ด้วยความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความพร้อมในการพัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย

ธุรกิจของ GLi
image-illus-1.jpg

ดิจิทัล โซลูชั่น

icon-large-digital solution copy.svg

ดิจิทัล โซลูชั่น

บริการออกแบบ ติดตั้ง ดูแล และให้คำปรึกษาโซลูชั่นที่รองรับการขยายตัวของข้อมูลดิจิทัล (Big Data) รวมทั้งพัฒนา Digital Platform เพื่อรองรับการควบคุมอุปกรณ์สำหรับกลุ่มผู้ใช้งานขนาดใหญ่

home-2.jpg
home-3.jpg
illustration-Railway.jpg

ระบบรางรถไฟ

railway-1.jpg
railway-2.jpg
icon-large-railway engineer copy.svg

ระบบรางรถไฟ

บริการงานจัดหา ติดตั้ง และทดสอบการทำงานของระบบอาณัติสัญญาณ โทรคมนาคม และระบบจ่ายไฟฟ้า

railway-3.jpg
image-illus-3-gear.png

วิศวกรรม

illus-large-gear-l.png
illus-large-gear-r.png
icon-engineer-white-80_3 copy.svg

วิศวกรรม

บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งงานด้านวิศวกรรม รวมถึงการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างครบวงจร (Turnkey Project)

logo RPRO 1-4-03.png

RPRO Water Orchestration

RPRO คือ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการที่พัฒนาภายใต้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110 โดยครอบคลุมการแสดง, ค้นหา, คำนวณ, เชื่อมต่ออุปกรณ์ และเครื่องจักร รวมทั้งการบริหารจัดการเครื่องจักรในการระบายน้ำ

อ่านต่อ