เมื่อวันพุธที่ 05 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงานภายในเรื่องของ ISO 9001 : 2015 และ ISO 14001: 2015  ตลอดเดือนกันยายน จนถึงปลายธันวาคม เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดำเนินงานภายในองค์กรให้เป็นระบบขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับสโลแกนที่ว่า “สร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์ ปกป้องสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์และความพึงพอใจของลูกค้า” โดยมีคุณพิมพ์ชนก นาลศรี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมทั้งลงwork shop ให้